Репатрация на урна

Extreme-Care-Urn 395 × 336Кремацията на тялото на починалото лице е възможна в най-кратки срокове и обикновено позволява репатрацията на праха да се осъществи на по-ниска цена. Кремацията е по-рационално решение от финансова гледна точка и често бива предпочитана в онези случаи, при които починалият не е застрахован.

През последните години тази услуга започна да се прилага по-често и популярността на това решение нараства все повече.

В Икстрийм кеар имаме натрупан опит в репатрирането на урни до различни части на света и предлагаме услуга, която включва:

  • Изнасяне на тялото на починалия от болница/дом;
  • Транспортиране със специализирано превозно средство;
  • Съхранение на тленните останки за нужния период;
  • Кремация в посочен от близките срок (според възможностите на Крематориума);
  • Информиран избор на подходяща урна;
  • Осигуряване на пълния комплект съпътстващи документи;
  • Превод и легализация на документацията;
  • Спедиция или лична доставка на урната до посочената дестинация.