Tulip

Candles

Airplane

                             Extreme Care – utlandstransport av avlidna              

Extreme Care är ett företag som specialiserar i utlandstrasport av kvarlevor genom att erbjuda en integrerad tjänst för hemsändning vid det rimligaste möjliga priset.

Extreme Care Ltd är en associerad medlem i FIAT-IFTA, den ledande världsorganisationen för begravnings agenter. Vår associerat medlemskap fungerar inte bara som ett bevis för hög professionalism inom detta område, utan även för det stora antalet utländska partners vi kan lita på när du organiserar återsändande till och från varje hörn av världen.

Vi håller ständig kontakt med ansvariga myndigheter och våra internationella partner för att se till att de förfaranden som vi följer är tid uppdateras och i linje med de senaste kraven.

Vår flerspråkig, plikttrogen och omsorgsfull personal erbjuder tjänsten för utlandstransport av kvarlevor till utlandet dygnet runt.

 

Repatriation-Extreme-Care - 445 × 160

Hemsändning av likkista

Extreme Care är ett företag som specialiserar i utlandstrasport av kvarlevor genom att erbjuda en integrerad tjänst för hemsändning vid det rimligaste möjliga priset.

Se mer

 

Urn-Extreme-Care - 445 × 160

Hemsändning av urn

Kremeringen av den avlidnes lik blir möjlig inom den kortaste tiden och i vanliga fall tillåter att hemsända stoftet vid ett lägre pris.

Se mer